xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch làm việc từ 22/8 đến 26/8 năm 2022 (điều chỉnh lần 2)

Ngày 23-08-2022 - Lượt xem: 57

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Từ ngày 22/8/2022 đến 26/8/2022) (Điều chỉnh lần 2)

điều chỉnh lần 2

THỨ HAI (22.8.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ BA (23.8.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ TƯ (24.8.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ NĂM (25.8.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

- 14 giờ 00’: Trưởng phòng họp về việc lập dự toán năm 2023 đặt hàng cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (địa điểm: Sở Tài chính)

- THỨ SÁU (26.8.2022)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

- 07 giờ 00’: Phó trưởng Phòngtham dự hướng dẫn thực hiện quy chế bảo dảm an toàn, an ninh thông tin STNMT theo CV số 1761/STNMT-TTCNTT ngày 17/8/22; tại Trung tâm CNTT TN&MT.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Hoàn chỉnh 22-8 đến 26-8 - điều chỉnh lần 2.docx_20220823082751.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 3624
Đã truy cập: 1675047
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.