xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch làm việc từ 15/8 đến 19/8 năm 2022

Ngày 12-08-2022 - Lượt xem: 32

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Từ ngày 15/8/2022 đến 19/8/2022)

điều chỉnh lần 2

THỨ HAI (15.8)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ BA (16.8)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ TƯ (17.8)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

THỨ NĂM (18.8)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

- THỨ SÁU (19.8)

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng, phó trưởng phòng làm việc bình thường tại phòng.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Hoàn chỉnh 15-8 đến 19-8 - trinh.docx_20220812131155.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 2107
Đã truy cập: 842442
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.