xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 28.11 Đến ngày 02.12.2022 điều chỉnh lần 6

Ngày 29-11-2022 - Lượt xem: 66

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 28/11 đến 02/12/2022)

Điều chỉnh lần 6

                                                                                                 

THỨ HAI (28.11)

- 9 giờ 00’: Ban Giám đốc cùng tất cả đảng viên Chi bộ 7 họp xếp loại đảng viên năm 2022; tại Phòng họp số 01 Sở.

- 14 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Văn Tuy họp về việc trích lục hồ sơ dự án cao tốc Châu đốc- Trần Đề; tại Phòng họp Sở GTVT.

- 13 giờ 30’: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Lê Văn Út làm việc tại cơ quan

THỨ BA (29.11)

- 09 giờ 00’, Ban Giám đốc họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm theo Kết luận số 06/KL-TTT ngày 08/9/2022 của Thanh tra tỉnh; tại PH2 Sở TNMT   

 - 10 giờ 00’,  Giám đốc Lê Phước Nhàn họp đánh giá, phân loại công chức BGĐ. ; tại PH1 Sở TNMT.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan(cả ngày).

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn  họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và Phòng TNMT các huyện, TX, TP ; tại PH1 Sở TNMT.

 -18 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp đánh giá, phân loại công chức BGĐ; tại PH1 Sở TNMT 

THỨ TƯ (30.11)

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa sơ thẩm giữa bà Nguyễn Thị Em và bà Huỳnh Thị Ân; tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành A.

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Văn Tuy họp về việc trao đổi xung quanh hồ sơ năng lực của Các Chi nhánh Công ty đo đạc hoạt động trên địa bàn huyện Phụng Hiệp; tại Chi nhánh VPĐK huyện Phụng Hiệp (CN.VPĐk huyện Phụng Hiệp liên hệ gửi giấy mời cho các công ty đo đạc)

-10 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn  họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022; tại PH1 Sở TNMT.( buổi chiều dời qua)

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (01.12)

- 8 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp trao đổi giải quyết về thu hồi, hủy GCN số CS00541 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24/10/2016 cho ông Trần Minh Quang; tại Phòng họp Sở TNMT.

- 08 giờ 00’, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (vụ Nguyễn Thanh Hùng); tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 

- 7 giờ 30’: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp giải quyết hồ sơ vướng mắc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang; tại PH1 Sở TNMT (Trưởng Phòng ĐKCGCN cùng dự).

 -13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn  họp xếp loại đảng viên năm 2022 ; tại PH1 Sở TNMT (thứ 4 dời qua)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU (02.12)

- 7 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn  họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy, cá nhân UV BCH năm 2022 ; tại PH1 Sở TNMT .

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 28.11-02.12 lần 6.docx_20221129133414.docx

Đang online: 9
Hôm nay: 2322
Đã truy cập: 1641752
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.