xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 26.9 Đến ngày 30.9.2022 lần 10

Ngày 30-09-2022 - Lượt xem: 110

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 23/9 đến 30/9/2022)

Điều chỉnh lần 10

                                                                                                   

THỨ HAI (26.9)

- 08 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn (thay LĐS) dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV địa bàn thị xã Long Mỹ, tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

- Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng nghỉ phép (cả ngày)

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út, Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc Lê Văn Út, Phó Giám đốc Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (27.9)

- 7 giờ 30’: Phó giám đốc Lê Văn Út dự tòa về tranh chấp đòi quyền sử dụng đất giữa Chùa Hưng Trị Tự với Nguyễn Văn Liêm, Hà Văn Chiến, Nguyễn Hòa Hưng, Ca văn Hồng Phúc, Phạm Ánh Kiệt, Trần Văn Đúng, Phạm Văn Dưỡng; tại tòa án nhân dân tỉnh.

- 8 giờ 00’: Phó giám đốc Trần Văn Tuy họp giải quyết vướng mắc về thời gian thẩm định hồ sơ so với kế hoạch giải phóng mặt bằng của UBND thành phố Ngã Bảy, tại Công ty CP tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

- 7 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

14 giờ 00: Giám đốc Lê Phước Nhàn (theo ủy nhiệm của LĐS) dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV địa bàn huyện Vị Thủy, tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Văn Tuy họp lớp Trung cấp LLCT ( xét tốt nghiệp.

- 13 giờ 30; Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ (28.9)

- 7 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út , Trần Văn Tuy làm việc tại cơ quan

- 08 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn (theo ủy nhiệm của LĐS) dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV địa bàn huyện Phụng Hiệp. tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp 

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Văn Tuy bàn giao đất trên thực địa cho Công ty CP Liên Minh tại xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự toàn về  tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- 13 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng  làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (29.9)

- 8 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn đi công tác tại Châu Thành(Đ/c Huyền, Tú- PTP.HCTH cùng đi).

- 8 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp giải quyết nội dung phản ánh của ông Bùi Văn Long, tại Phòng họp Sở.

- 9 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp giải quyết nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn SoL, tại Phòng họp Sở.

- 8 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần VănTuy dự họp thống nhất ranh quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Hậu-gđ3 và quy hoạch chi tiết (tỷ lệ1/500)khu đô thị mới và TĐC Sông Hậu –gđ2, tại Phòng Khánh tiết UBND huyện Châu Thành.

- 7 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp trao đổi trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Miền Nam, tại Phòng họp số 01 Sở TNMT (P.ĐKCGN chuẩn bị nội dung, giấy mời).( Ngày thứ 6 dời qua) (Đình lại)

 -16 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TNMT, tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy  làm việc tại cơ quan.

- THỨ SÁU (30.9)

- 7 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út, Trần Văn Tuy  làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn dự họp công bố Quyết định Thanh tra, tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng dự đại hội Chi bộ 5, tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó giám đốc  Lê Văn Út dự tòa về tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng QSD đất, yêu cầu hủy GCN QSD đất giữa Huỳnh Thị Ân và Nguyễn Thị Em, tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành A.

- 14 giờ 00’: Phó giám đốc  Trần Văn Tuy họp bàn giao hồ sơ với Chi cục Quản lý đất đai, tại CCQLĐ đai.

- 13 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn nghỉ phép.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 26.9-30.9 lần 10.docx_20220930091447.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 1003
Đã truy cập: 1396475
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.