xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ ngày 15.8 Đến ngày 19.8.2022

Ngày 12-08-2022 - Lượt xem: 63

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 15/8/2022 đến 19/8/2022)

                                                                                                      

THỨ HAI (15.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út tham dự phiên họp  và hòa giải về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Đinh Lệ Thu và ông Đinh Công Bằng, tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa bà Đinh Lệ Thu và ông Đinh Công Bằng, tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- 13 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn nghỉ phép.

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (16.8)

- 13 giờ 00’: Ban giám đốc  làm việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ TƯ (17.8)

- 7 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn nghỉ phép (cả ngày).

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út tham dự tòa về tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng QSD đất giữa Huỳnh Thị Ân và Nguyễn Thị Em, tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan( cả ngày).

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (18.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

- THỨ SÁU (19.8)

- 07 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa về tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Nguyễn Xuân Thành và Công ty CP Liên Minh, tại tòa án Nhân dân thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 15.8-19.8.docx_20220812144503.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 3674
Đã truy cập: 837142
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.