xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 8.8 Đến 12.8.2022 Điều chỉnh lần 1

Ngày 08-08-2022 - Lượt xem: 44

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 8/8/2022 đến 12/8/2022)

Điều chỉnh lần 1

                                                                                                      

THỨ HAI (8.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa ôgn Nguyễn Xuân Thành và Công ty cổ phần Liên Minh, tại tòa án nhân dân thành phố vị thanh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng họp về gia hạn thực hiện Hợp đồng 05 gói thầu “ xây dựng lưới địa chính, thành lập bản đồ địa chính, ĐKCGCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng CSDL QLĐ đai huyện Vị Thủy, tại Phòng họp số 01 Sở.

- 13 giờ 00’: Giám đốc Lê Phước Nhàn làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (9.8)

- 07 giờ 00’:  Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2022 và báo cáo kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, tại Huyện ủy Châu Thành

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất giữa Lê Minh Sự và Nguyễn Thị Cúc, tại tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- 13 giờ 00’: Ban giám đốc  làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (10.8)

- 08 giờ 00’, Giám đốc Lê Phước Nhàn (thay LĐS), tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 49/QĐ-TTT ngày 24/5/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, tại Phòng họp số 01 Sở (TP.ĐKCGCN và TP.KTĐC&TTLT cùng dự).

- 07 giờ 00’:  Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, Giám đốc Lê Phước Nhàn dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2022 và báo cáo kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp

- 13 giờ 00’:  Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng, Lê Văn Út làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (11.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan(cả ngày).

- THỨ SÁU (12.8)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Ban Chi Ủy (Giám đốc; Phó Giám đốc Lê Vă Út, Dương Thanh Tùng; đ/c Phương- PTP ĐKCGCN) họp cùng Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Sở , tại Phòng họp số 02 Sở TNMT

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 8.8-12.8 lần 1.docx_20220808093739.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 3700
Đã truy cập: 837168
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.