xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 13.6 Đến 17.6 Điều chỉnh lần 3

Ngày 14-06-2022 - Lượt xem: 26

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022)

Điều chỉnh lần 3

                                                                                                      

THỨ HAI (13.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Trưởng phòng KTĐC&TTLT Dương Hoàng Kha (thay LĐ VPĐK) họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về công đoạn bàn giao ba cấp thuộc dự án đo đạc tổng thể trên địa bàn huyện Long Mỹ, tại Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Long Mỹ.

THỨ BA (14.6)

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hồ sơ cấp giấy cho ông Lê Văn Sơn và bà Phạm Thị Lan, tại Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Vị Thủy.

THỨ TƯ (15.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trên địa bàn huyện Châu Thành, tại Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Châu Thành; Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung; Đ/c Ảnh- PTP. ĐKCGCN cùng dự ( cả ngày).

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng  kiểm tra, giám sát công đoạn kê khai, đăng ký phụ vụ cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận trên địa bàn xã Vị Bình và xã Vĩnh Trung thuộc huyện Vị Thủy, tại địa bàn xã Vị Bình và xã Vĩnh Trung (cả ngày).

THỨ NĂM (16.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Dương Thanh Tùng  kiểm tra, giám sát công đoạn kê khai, đăng ký phụ vụ cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận trên địa bàn xã Vị Thanh và xã Vị Đông thuộc huyện Vị Thủy, tại địa bàn xã Vị Thanh và xã Vị Đông (cả ngày).

- 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp trao đổi liên quan đến đơn khiếu nại của ông Lê Phan Trí Mẫn, tại Phòng họp Sở.

- THỨ SÁU (17.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Lê Văn Út dự tòa vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư, tại Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 13-17.6- lần 3.docx_20220614144533.docx

Đang online: 14
Hôm nay: 2167
Đã truy cập: 709545
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.