xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Đẩy mạnh chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên trong sản xuất, hướng đến bảo vệ môi trường

Ngày 06-08-2022 - Lượt xem: 55

Năm 2022, các đoàn thể chính trị ở thành phố Vị Thanh tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn mở lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, thăm quan học tập các mô hình sản xuất có hiệu quả cho đoàn viên, hội viên tạo điều kiện giúp đoàn viên, hội viên tiếp cận với các kiến thức kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế, đặc biệt hướng đến sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.