xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Đại hội Cựu chiến binh xã Hỏa Lựu, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 02-03-2022 - Lượt xem: 104

Ngày 02/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Hỏa Lựu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.