xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Đại hội Cựu chiến binh phường VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 20-01-2022 - Lượt xem: 216

Ngày 20/1/2022, Hội Cựu chiến binh phường VII tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh thành phố Vị Thanh chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Tính – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang; ông Trần Quang Minh – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPVT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các phường, xã và 50 đại biểu chính thức.