xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc bà con cử tri phường I và phường IV

Ngày 28-07-2022 - Lượt xem: 61

Ngày 27/7/2022, đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với bà con cử tri phường I và phường IV để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp chuyên đề ) và kỳ họp thứ 9 ( kỳ họp giữa năm 2022) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri

Cùng tham dự tại phường I có ông Trần Quốc Khởi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vị Thanh và hơn 90 bà con cử tri, tại phường IV có ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh và 50 bà con cử tri.