xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số Thành phố Vị Thanh năm 2021

Ngày 22-11-2021 - Lượt xem: 41

Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số Thành phố Vị Thanh năm 2021

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ke hoach CĐS Thanh pho Vi Thanh 2021_v2.docx_20211122081159.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 339
Đã truy cập: 1675519
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.