xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Xã Vị Tân ra mắt mô hình “Nghe dân nói, nói dân làm, cùng nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao”

Ngày 25-05-2022 - Lượt xem: 96

Ngày 25/5/2022, xã Vị Tân ra mắt mô hình “Nghe dân nói, nói dân làm, cùng nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Mô hình có 23 thành viên, do ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm chủ nhiệm. Trong quá trình hoạt động các thành viên mô hình có nhiệm vụ tổ chức các buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân trên địa bàn xã và có những giải pháp thực hiện cụ thể. Tuyên truyền cho nhân dân hiểu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, những tiêu chí người dân thực hiện, nhất là tiêu chí 14 về cảnh quan môi trường. Đồng thời, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.