xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Video tuyên truyền về bảo vệ môi trường về hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tuyên truyền thực hiện chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19-01-2022 - Lượt xem: 3

Nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng 02 video tuyên truyền về bảo vệ môi trường về hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tuyên truyền thực hiện chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến các đơn vị để phối hợp triển khai tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp.

Truy cập: https://drive.google.com/drive/folders/1usjAV8KdZ5NG1YwUKZpKyqvm1e5RSV6I để xem hoặc tải file video tuyên truyền.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. cv de nghi tuyen truyen video bvmt fn.pdf_20220119151422.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 5
Hôm nay: 1142
Đã truy cập: 572614
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.