xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 22-04-2022 - Lượt xem: 7

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Quyết định số 768/QĐ-UBND có 33 thủ tục hành chính mới được ban hành: cấp tỉnh 31 thủ tục, cấp huyện 01 thủ tục, cấp xã 01 thủ tục; 30 thủ tục hành chính bị bãi bỏ: cấp tỉnh 26 thủ tục, cấp huyện 02 thủ tục, cấp xã 02 thủ tục.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các
thủ tục hành chính thứ tự 57
-  76 và 79 - 84; các thủ tục hành chính thứ tự 5, 6
(cấp huyện), các thủ tục hành chính thứ tự 1, 2 (cấp xã) trong Danh mục thủ tục
hành chính kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang, địa chỉ: sldtbxh.haugiang.gov.vn.

Phạm Thị Đinh Phương

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 3.QĐ CONG BO TTHC QĐ 108 Bộ LĐ (1) (1).pdf_20220427141045.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 225
Đã truy cập: 566653
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.