xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

V/v triển khai thực hiện văn bản

Ngày 16-06-2021 - Lượt xem: 37

Thực hiện Công văn số 550/STP-HC&BTTP ngày 18/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang; Công văn số 565/HĐPHPBGDPL ngày 21/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Công văn số 597/STP-HC&BTTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc triển khai, thực hiện Công văn số 193/BTNN-NV1 ngày 24/5/2021 của Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp.

Sở Công Thương triển khai các văn bản nêu trên đến các phòng, Trung tâm trực thuộc. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả công chức, viên chức và người lao động nắm, thực hiện.

Giao Thanh tra phối hợp với Văn phòng tham mưu Ban Giám đốc Sở Công Thương tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 565/HĐPHPBGDPL ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang./.

(Đính kèm: Công văn số 550/STP-HC&BTTP ngày 18/5/2021; Công văn số 565/HĐPHPBGDPL ngày 21/5/2021; Công văn số 597/STP-HC&BTTP ngày 27/5/2021)
 

Trích yếu V/v triển khai thực hiện văn bản
Số ký hiệu 659/SCT-TT Cơ quan ban hành Sở Công thương
Ngày ban hành 01/06/2021        
Văn bản Văn bản nội tỉnh Văn bản giấy Không có văn bản giấy
Loại văn bản Văn bản mới Hình thức Công văn Độ khẩn Thườn


Đang online: 9
Hôm nay: 1023
Đã truy cập: 583255
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.