xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Vị Thanh phát huy vai trò trong ngày bầu cử

Ngày 23-05-2021 - Lượt xem: 104

Trong ngày bầu cử, các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và 53 ban công tác Mặt trận các ấp, khu vực đã tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát trong ngày diễn ra cuộc bầu cử. Tập trung về trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử, việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu; việc ghi biên bản và kết quả bầu cử, kể cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra đúng theo qui định của pháp luật, cử tri đến bầu cử khai báo y tế, sát khuẩn và giãn cách. Ông Phan Hoàng Liệt - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh cho biết: “Hôm nay ngày 23 tháng 5, Mặt trận Tổ quốc của chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ giám sát rất thường xuyên và chặt chẽ, đối với cử tri của TPVT đến thời điểm này bà con cử tri thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đi bầu chọn ra những ứng cử viên tiêu biểu để bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đối với nhiệm vụ giám sát lần thứ 3 này phải nói là cử tri trên địa bàn thành phố thực hiện rất là tốt nhiệm vụ và  trách nhiệm của mình”.