xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ưu tiên sử dụng vốn ODA cho các dự án y tế, giáo dục

Ngày 04-01-2022 - Lượt xem: 10

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Theo đó, việc ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định như sau:

- Vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế và cải cách; phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thảm họa, phòng chống dịch bệnh; thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng trưởng xanh; đổi mới sáng tạo; an sinh xã hội...

- Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hạ tầng kinh tế thiết yếu không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

Description: uu tien su dung von oda

Ưu tiên sử dụng vốn ODA cho các dự án y tế, giáo dục (Ảnh minh họa) 

- Vốn vay ưu đãi được ưu tiên sử dụng cho chương trình, dự án vay về để cho vay lại theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Các trường hợp ưu tiên khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo từng thời kỳ.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn: luatvietnam.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A (ST)    


Đang online: 2
Hôm nay: 776
Đã truy cập: 461993
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.