xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tuyên truyền về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ngày 13-11-2021 - Lượt xem: 26

     Được sự thống nhất về nội dung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng pano tuyên truyền về lĩnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Năm 2021, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản đã phối hợp với các địa phương như: thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành và Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tổ chức xây dựng 03 pano tuyên truyền với nội dung cấm đánh bắt nguồn lợi thủy sản bằng xung điện; nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản và các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Từ năm 2014 đến nay, Chi cục đã tổ chức cắm 11 pano tuyên truyền cho tất cả các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh.

      Song song đó, Chi cục biên soạn và xin cấp phép xuất bản 04 nội dung tuyên truyền trên các tờ gấp như: Nghiêm cấm sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; Một số loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; Một số loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, thủy sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại; Hướng dẫn kỹ thuật thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Các nội dung trên tờ gấp được biên soạn căn cứ trên Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn như: Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019, Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018. Ngoài ra, các văn  bản như: Luật đa dạng sinh học, Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại,…

     Mục đích của các hoạt động tuyên truyền nhằm khuyến cáo người dân tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để đánh bắt thủy sản, từ đó ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định gây suy giảm nguồn lợi thủy sản.

Nguồn: Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 481
Đã truy cập: 486522
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.