xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng và chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày 22-04-2022 - Lượt xem: 3

Huỳnh Diệu

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta biết sống có ích, có lý tưởng. Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Tỉnh ủy Hậu Giang có Công văn số 501-CV/TU về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng và chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) trên địa bàn Tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn Tỉnh phù hợp, có chiều sâu, chất lượng, khoa học và hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang bám sát chỉ đạo, định hướng của các cơ quan, quản lý báo chí, mở các chuyên mục, chuyên trang, tăng thời lượng, số lượng tin bài tuyên truyền đậm nét các hoạt động, chương trình chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; trong đó chú trọng giới thiệu các gương điển hình, các mô hình điển hình tiêu biểu trong phát triển Văn hóa đọc.

5. Các huyện, thị, thành ủy quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức, tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; quan tâm đầu tư, khai thác và phát huy Văn hóa đọc nhằm góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong Nhân dân.

6. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra việc triển khai, thực hiện./.


Đang online: 4
Hôm nay: 974
Đã truy cập: 567402
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.