xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 25-01-2022 - Lượt xem: 14

Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của Luật.

(Đính kèm Tài liệu tuyên truyền)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2. Tai lieu tuyen truyen Luat BVMTf_Signed.pdf_20220125160028.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 275
Đã truy cập: 585684
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.