xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 10-05-2022 - Lượt xem: 12

Thực hiện công văn số 1674/VP.UBND-HCC ngày 28/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang V/v triển khai thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 22/4/2022 của Văn phòng Chính phủ;

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang triển khai Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 22/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động được biết./.

(đính kèm Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 22/4/2022 của Văn phòng Chính phủ)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. trien khai 123_TB-VPCP_22042022_3-signed.pdf_20220510082727.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 659
Đã truy cập: 717107
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.