xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tổng thể Cải cách hành chính nhà nước thành phố Vị Thanh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 22-11-2021 - Lượt xem: 25

Chi tiết xem tại đây:

https://haugiang.gov.vn/documents/852640/19774158/KH+CCHC+%285+nam+1%29.pdf

https://haugiang.gov.vn/documents/852640/19774158/phu+luc+%28theo+KH+05+nam%29.pdf


Đang online: 2
Hôm nay: 2118
Đã truy cập: 571003
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.