xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tổ chức diễn tập thử (lần 1) khu vực phòng thủ thành phố năm 2022

Ngày 02-08-2022 - Lượt xem: 189

Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Ngã Bảy tổ chức diễn tập thử (lần 1) vận hành cơ chế diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022.

 

Ông Đỗ Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc Họp UBND thành phố

 

Nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn I: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàn chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàn chiến đấu cao; chuyển địa phương từ trạng thái thường xuyên vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn II: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn III là giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ. Mục đích của diễn tập nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo cảu cấp ủy, chính quyền; sự hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang trong tình huống chiến tranh.

Bảo Toàn


Đang online: 1
Hôm nay: 2311
Đã truy cập: 842646
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.