xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 10 năm 2021.

Ngày 23-11-2021 - Lượt xem: 9

Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, số liệu giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh 1.973.699 triệu đồng trên tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ là 3.257.367 triệu đồng (bao gồm số vốn kéo dài 465.549 triệu đồng), đạt 60,59% so với kế hoạch được giao.

Mặc dù, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp quyết liệt để chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, các Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhưng công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra (giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100%).

Kết quả giải ngân của Tỉnh còn thấp là do những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Hậu Giang phải thực hiện giãn cách xã hội khoảng 3 tháng, trong thời gian này hầu hết công trình ngừng thi công, do các nhà thầu không đảm bảo phương án “3 tại chỗ” và các dự án đã áp giá nhưng chưa thể triển khai cho dân, nên chưa đủ thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Năm 2021 là năm đầu triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đa số Kế hoạch vốn năm 2021 phân bổ cho các dự án khởi công mới. Trong các tháng đầu năm chủ yếu tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đến quý III và quý IV mới tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân. Người đứng đầu và các Chủ đầu tư còn thiếu chủ động trong quản lý tiến độ dự án, thủ tục đầu tư, rà soát theo dõi giải ngân; các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án chưa được nắm bắt và tháo gỡ kịp thời.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2021 (nghĩa là Tỉnh cần giải ngân hết số vốn còn lại là 1.283.668 triệu đồng) thì các Chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp, như sau:

 (1) Chủ đầu tư tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, số 45/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2021, số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; Công điện 1082/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021, Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và Công điện số 7776/CĐ-VPCP ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng cuối năm 2021.

 (2) Tiếp tục phát huy vai trò các Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang thành lập theo Quyết định số 334-QĐ/TU ngày 26 tháng 3 năm 2021.

(3) Các sở, ngành tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 và Công văn số 1414/UBND-NCTH ngày 26 tháng 7 năm 2021 và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021./.

Lâm Thành Định - Phòng TCĐT


Đang online: 2
Hôm nay: 205
Đã truy cập: 483593
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.