xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 154

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TT 06 HTPLDN NVV.pdf_20220701153050.pdf

Đang online: 10
Hôm nay: 1177
Đã truy cập: 669290
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.