xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông tin về các sản phẩm thuộc Chương trình (OCOP) mỗi xã một sản phẩm

Ngày 22-06-2021 - Lượt xem: 142

 

1. OCOP là gì: (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở địa phương.

2. Căn cứ pháp lý thực hiện Chương trình:

- Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020;

- Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;

- Quyết định 718/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;

- Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Hậu Giang.

3. Trình tự thực hiện:

TT

Nội dung

Yêu cầu

1

Yêu cầu bắt buộc.

-

Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm.

Có theo mẫu đính kèm (biểu số  02 theo QĐ số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019).

-

Phương án, kế hoạch kinh doanh sản phẩm.

Có theo mẫu đính kèm (biểu số  03 theo QĐ số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019).

-

Giới thiệu bộ máy tổ chức.

Có theo mẫu đính kèm (biểu số 04 theo QĐ số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019).

-

Giấy đăng ký kinh doanh.

Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp.

-

Sản phẩm mẫu.

05 đơn vị sản phẩm.

2

Yêu cầu tài liệu minh chứng bổ sung

-

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP.

Bản sao

-

Công bố chất lượng sản phẩm (Các chỉ tiêu dinh dưỡng cho thực phẩm).

Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng sản phẩm được công bố.

-

Tiêu chuẩn sản phẩm (Bản tự công bố CLSP) có phiếu kiểm nghiệm mẫu sản phẩm tự công bố.

Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn sản phẩm được công bố.

-

Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố.

Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

-

Mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí tuệ.

Bản sao tài liệu chứng minh mã, tem, sở hữu trí tuệ.

-

Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi.

Bản sao tài liệu: Hợp đồng mua bán nguyên liệu (tối thiểu 02 hợp đồng).

-

Bảo vệ môi trường.

Bản sao có công chứng.

-

Hợp đồng đại lý (Tối thiểu 05 đại lý).

Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại.

-

Câu chuyện về sản phẩm và hình ảnh tham gia các kỳ hội chợ.

Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm… minh chứng về câu chuyện của sản phẩm

-

Sổ nhật ký ghi chép hoạt động từ đầu vào tới đầu ra của sản phẩm.

Bản sao tài liệu, minh chứng về hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô sản xuất.

-

Hợp đồng thuê lao động.

Bản sao (hợp đồng).


Đang online: 3
Hôm nay: 1135
Đã truy cập: 562010
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.