xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông tin tham gia cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai” do Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động

Ngày 12-05-2022 - Lượt xem: 16

 Các tập thể, cá nhân đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam; công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài hoặc cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thể gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

1. Nội dung

Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến, mô hình có hiệu quả triển khai trong thực tiễn hoặc triển vọng về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai như các ý tưởng, sáng kiến, mô hình trong: xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, phát triển sinh kế, phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông...

+ Các bài viết có ý tưởng, sáng kiến; các bản vẽ tay, vẽ trên nền tảng công nghệ; các mô hình được thiết kế, lắp ráp... phản ánh được về thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ rủi ro và những tác động của thiên tai.

+ Tác phẩm dự thi được triển khai trong các ngành, lĩnh vực, đời sống xã hội phản ánh sự chung sức, cùng hành động của cộng đồng đối với ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta.

+ Tác phẩm dự thi đã và đang được ứng dụng trong thực tế hoặc có hướng phát triển, ứng dụng trong tương lai.

2. Tác phẩm tham dự Cuộc thi được định dạng qua 03 hình thức:

+ Tác phẩm viết

+ Tác phẩm vẽ, gồm vẽ tay trên nền giấy và vẽ trên nền tảng công nghệ.

+ Mô hình mô phỏng.

3. Thời gian gửi tác phẩm tham dự: Các tác giả gửi bản gốc, hồ sơ, mô hình công trình tới địa chỉ: Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm tham gia cuộc thi kể từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 (theo dấu bưu điện hoặc xác nhận thông tin trên hồ sơ điện tử).

4. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và trao chứng nhận cho các tác phẩm tiêu biểu, suất sắc: Tổng số 44 giải thưởng (gồm 31 giải cá nhân và 13 giải tập thể).

       (Đính kèm Thể lệ Cuộc thi)

Thông tin Hội thi có thể được truy cập tại: 

http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/3778/Phat-dong-cuoc-thi-'De-xuat-mo-hinh-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau'.html

http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/3761/Phat-dong-Cuoc-thi-De-xuat-mo-hinh-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau,-giam-nhe-rui-ro-thien-tai.html


Đang online: 1
Hôm nay: 2924
Đã truy cập: 710301
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.