xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông tin người phát ngôn của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 19-01-2022 - Lượt xem: 13


         S Tài nguyên và Môi trưng cung cp ni dung cp nht thông tin ngưi
phát ngôn ca S như sau:

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Quốc Việt

Giám đốc Sở

0983.334.418

vietlq.stnmt@haugiang.gov.vn

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CVcapnhatthongtin-Phatngon.pdf_20220119133921.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 139
Đã truy cập: 585548
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.