xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 000144 do bà Lê Thị Bảy

Ngày 29-06-2022 - Lượt xem: 0

          Căn cứ Quyết định số: 2250/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6năm 2022 của Ủy ban Nhândân huyện Châu Thành A về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 000144 do bà Lê Thị Bảy đứng tên chủ sử dụng; đất tọa lạc ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

          Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông báo đến các Cơ quan, đơn vị, ban ngành về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 000144 do bà Lê Thị Bảy đứng tên chủ sử dụng, gồm thửa số 1029 diện tích 2600m2 2L, thửa số 776 diện tích 512m2T+LNK, thuộc tờ bản đồ số 2; đất tọa lạc ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (nay là ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất, theo Quyết định số: 2250/QĐ-UBND ngày 06tháng 6 năm 2022của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A.Đồng thời, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn lập thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Bảy theo quy định.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LE THI BAY. 7000 2022.pdf_20220629075934.pdf

Đang online: 12
Hôm nay: 1075
Đã truy cập: 697281
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.