xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Ngày 15-10-2021 - Lượt xem: 249

Thông báo lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2022

https://haugiang.gov.vn/documents/852640/17383038/2.+Thong+bao+lay+y+kien+KH2022+ViThanh+%281%29.pdf

https://haugiang.gov.vn/documents/852640/17383038/2a..pdf

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Bando_KH2022_ViThanh_11102021.rar_20211015082650.rar

Đang online: 1
Hôm nay: 732
Đã truy cập: 1640167
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.