xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2021

Ngày 02-12-2021 - Lượt xem: 148

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn c Ngh định s 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 ca Chính ph v tuyn dng, s dng và qun lý viên chc;

Căn c Thông tư s 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 ca B Ni v ban hành Quy chế t chc thi tuyn, xét tuyn công chc, viên chc, thi nâng ngch công chc, thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip viên chc; Ni quy thi tuyn, xét tuyn công chc, viên chc, thi nâng ngch công chc, thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip viên chc;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 1491/SNV-TCCB ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc công nhn kết qu xét tuyn viên chc ca S Công Thương.

Sở Công Thương thông báo các ông có tên sau đã trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức của Sở Công Thương năm 2021:

STT

Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Vị trí việc làm

1

Trần Văn Sô Đa

20/11/1987

Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp

2

Huỳnh Thế Khương

10/05/1999

Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và quản trị trang thông tin của Trung tâm

3

Lê Chí Hiếu

21/08/1991

Thực hiện công tác biên tập, phát hành Bản tin Công Thương Hậu Giang

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển có tên nêu trên trc tiếp đến Văn phòng S Công Thương để hoàn thin h sơ tuyn dng theo quy định, khi đi mang theo các giy t sau:

- Bn sao có công chng các loi giy t có liên quan đến trình độ đào to, bi dưỡng như: văn bng, chng chỉ, bng đim v trình độ đào to chuyên môn, lý lun chính tr, ngoi ng, tin hc, bi dưỡng nghip v do cơ quan có thm quyn cp.

- Phiếu lý lch tư pháp do cơ quan có thm quyn cp.

- Giy chng nhn sc khe do cơ s y tế t cp huyn tr lên cp còn giá tr s dng theo quy định ca pháp lut.

S Công Thương trân trng thông báo để các ông có tên trong danh sách trúng tuyn được biết, thc hin./. (Nguồn: Văn phòng)

Xem chi tiết file đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong bao cong nhan ket qua xet tuyen VC_SCT_2021.pdf_20211202084223.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 237
Đã truy cập: 566665
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.