xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức thực hiện văn hóa công vụ”

Ngày 16-07-2021 - Lượt xem: 22

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021.

Sở Nội vụ chiêu sinh lớp bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức thực hiện văn hóa công vụ”, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Cấp tỉnh: Lãnh đạo cấp phòng và công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC  văn phòng thuộc các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan ngành dọc (Công an tỉnh; Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Thi hành án, Cục Thuế, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng nhà nước).

- Cấp huyện: Lãnh đạo cấp phòng và công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC văn phòng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Hình thức học: Học online.

3. Số lượng:

- Cấp tỉnh: mỗi đơn vị 01 người/lớp.

- Cấp huyện: mỗi đơn vị 04 người/lớp.

4. Địa điểm:

- Cấp tỉnh: Học trên laptop hoặc điện thoại.

- Cấp huyện: Học tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố do Phòng Nội vụ sắp xếp, bố trí.

5. Thời gian:

- Lớp 1: Từ ngày 02 tháng 8 năm 2021 đến ngày 04 tháng 8 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 02 tháng 8 năm 2021).

- Lớp 2: Từ ngày 02 tháng 8 năm 2021 đến ngày 04 tháng 8 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 02 tháng 8 năm 2021).

- Lớp 3: Từ ngày 04 tháng 8 năm 2021 đến ngày 06 tháng 8 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 04 tháng 8 năm 2021).

- Lớp 4: Từ ngày 04 tháng 8 năm 2021 đến ngày 06 tháng 8 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 04 tháng 8 năm 2021).

Danh sách gửi về Sở Nội vụ trước ngày 22 tháng 7 năm 2021, đồng thời gửi qua địa chỉ mail: cucnth.snv@haugiang.gov.vn.

Đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cử học viên tham dự lớp bồi dưỡng đúng đối tượng và số lượng theo quy định.

Sở Nội vụ thông báo đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố biết và phối hợp thực hiện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV CHIEU SINH CAC LOP KY NANG HANH CHINH.pdf_20210716100349.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 566667
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.