xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông báo: Về việc lựa chọn nhà thầu cắm mốc ranh RPMB, đo đạc, lập bảng đồ địa chính và Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất đạc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

Ngày 18-01-2022 - Lượt xem: 144

Thông báo: Về việc lựa chọn nhà thầu cắm mốc ranh RPMB, đo đạc, lập bảng đồ địa chính và Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất đạc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 17..pdf_20220118085936.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 4837
Đã truy cập: 1655704
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.