xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành ủy Vị Thanh sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2019

Ngày 18-06-2020 - Lượt xem: 24

Chiều ngày 01/10/2019, Thành ủy Vị Thanh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2019, ông Võ Minh Tâm - Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi họp

Quý III năm 2019, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện 18 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 đã đề ra, kết quả đạt khá cao, có 05 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, 04 chỉ tiêu đạt từ 95% đến xấp xỉ hoàn thành, 04 chỉ tiêu đạt từ 55 đến 90% và 05 chỉ tiêu còn lại được tính vào cuối năm. Ngoài ra, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện 07 phong trào thi đua do tỉnh phát động, đến nay đã thực hiện hoàn thành 04 phong trào: Tổng điều tra dân số và nhà ở đạt hạng nhất; 03 phong trào đang chờ tỉnh đánh giá, xếp hạng (chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây; tuyển quân; chiến dịch truyền thông dân số - KHHGĐ). Còn lại 03 phong trào đang chỉ đạo tập trung thực hiện về thu thuế; Học tập và làm theo Bác; Quy chế dân chủ cơ sở.

Kết luận hội nghị, ông Võ Minh Tâm - Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành từ thành phố đến phường, xã tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, có giải pháp phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất, gắn với 05 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác quý IV đã đề ra. Đồng thời, Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, để triển khai thực hiện Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”, đảm bảo đúng tiến độ; tập trung quyết liệt thu ngân sách. Củng cố, nâng chất các thiết chế văn hóa xã nông thôn mới và phường văn minh đô thị, chuẩn bị tốt mọi mặt, tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh để được công nhận thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và công nhận đô thị loại II, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã (1999 - 2019). Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay, chân, miệng; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chuẩn bị tốt các bước cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh theo sự chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và hội quần chúng; trong đó, quan tâm phát hiện các mô hình hay, có hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác, để nhân rộng trong toàn xã hội. Thực hiện tốt việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019; phối hợp cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng đề cương, xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trí Trung


Đang online: 2
Hôm nay: 368
Đã truy cập: 18231
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.