xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành ủy Ngã Bảy tổ chức Hội nghị triển khai các Văn bản mới của Đảng

Ngày 26-09-2022 - Lượt xem: 283

Sáng ngày 22/9 Thành ủy Ngã Bảy tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng. Dự và chỉ đạo có ông Dương Văn Sơn- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố; ông Đỗ Hoàng Nam- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ TRỰC THUỘC Thành ủy; Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Thành ủy.

 

Thường trực Thành ủy- UBND thành phố dự hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng

 

Đại biểu nghe ông Hồ Quốc Việt báo cáo viên cấp thành phố triển khai các văn bản mới của Đảng

 

Hội nghị được nghe triển khai 10 văn bản mới cảu Trung ương Đảng cũng như của Tỉnh ủy hậu Giang như Kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng, có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 22/8/2022 về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2022-2025; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTWW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai Quy định số 1119-QĐ/TU ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang, Giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Việc triển khai các văn bản mới này nhằm giúp cấp ủy các cấp nắm chắc nội dung để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt cho cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ quản lý.

Bảo Toàn


Đang online: 12
Hôm nay: 1512
Đã truy cập: 1396984
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.