xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành ủy Ngã Bảy tập trung chỉ đạo kiểm điểm đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng và đảng viên

Ngày 17-01-2022 - Lượt xem: 42

Với mục đích chú trọng đánh giá, kiểm điểm thực chất, hiệu quả để góp phần giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi rọi, sửa chữa khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phát huy tối đa ưu điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ngày 22/12/2021 Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

 

 

Theo Kế hoạch, Thành ủy đã thành lập 08 đoàn công tác dự, chỉ đạo tự kiểm các đảng bộ, chi bộ trực thuộc từ ngày 04 đến ngày 12/01/2021, theo thông báo lịch cụ thể. Thành phần các đoàn do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn, thành viên gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng, Phó và chuyên viên các ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Kết quả, toàn Đảng bộ thành phố đã có 50/50 tổ chức Đảng được kiểm điểm, 49/50 tổ chức Đảng được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 10 tổ chức Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 05 tổ chức Đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Tổng số đảng viên được kiểm điểm 2.493/2.755 (do có 238 đồng chí được miễn sinh hoạt và 24 đồng chí mới kết nạp dưới 6 tháng chưa kiểm điểm), có 2.184/2.493 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 384 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

          Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời cũng là dịp mỗi tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên nhận ra hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, tiến bộ hơn trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng “Trong sạch vững mạnh” toàn diện hơn.

                                                                   Minh Luân


Đang online: 4
Hôm nay: 1036
Đã truy cập: 561911
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.