xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia – chìa khóa nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 20-12-2021 - Lượt xem: 191

Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. Chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là của các cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng xã hội… Vì lẽ đó, trong những năm qua, thành phố Vị Thanh vận động nguồn lực trong toàn xã hội, trong toàn ngành giáo dục để thực hiện đạt kết quả cao trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.