xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh xây dựng các tuyến đường đẹp

Ngày 24-08-2021 - Lượt xem: 89

Năm 2021 thành phố triển khai xây dựng tuyến đường đẹp để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Vị Thanh sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi phường, xã sẽ chọn để xây dựng tuyến đường đẹp gắn với nâng chất phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới - nông thôn mới nâng cao. Thành phố chỉ đạo xã phường tập trung chọn tuyến đông dân cư, có hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng và tăng cường công tác tuyên truyền để người dân cùng tham gia, từng bước nhân rộng ra toàn thành phố.