xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2022

Ngày 21-04-2022 - Lượt xem: 34

Ngày 21/4/2022, Ban Chỉ đạo công tác Dân số thành phố tổ chức tổng kết Chiến dịch công tác dân số năm 2021 và triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2022. Đến dự có bà Võ Thị Hoàng Loan, Chi Cục trưởng, Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang; ông Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số, nâng cao chất lượng dân số phường, xã.