xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh tập trung cho ngày bầu cử và phòng chống dịch bệnh

Ngày 13-05-2021 - Lượt xem: 45

Hai nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Vị Thanh dồn sức thực hiện trong tháng 5 năm 2021 là tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đó là nhiệm vụ mà thành phố đã xác định trong cuộc họp báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5, được tổ chức vào ngày 11 tháng 5 năm 2021.