xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh phấn đấu triển khai tốt Nghị quyết 68 của Chính phủ

Ngày 02-08-2021 - Lượt xem: 256

Cùng với thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 08 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh đã triển khai thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ, quyết định 23 của Thủ tướng về các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Nhiều nội dung trong Nghị quyết này là gắn liền với người dân và doanh nghiệp, giải quyết những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống, trong sản xuất, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.  Trong các nhóm đối tượng được thụ hưởng từ Nghị  quyết 68, tành phố xác định, nhóm đối tượng lao động tự do là những người khó khăn nhất trong thời gian giãn cách xã hội, từ đó, ưu tiên thực hiện trước hết, với mục đích, hỗ trợ kịp thời cho những người thuộc nhóm đối tượng này tháo gỡ khó khăn trước mắt. Ông Lưu Văn Dủ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh cho biết kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 68 như sau:

Trên cơ sở Nghị quyết 68 Chính phủ đã ban hành Ủy ban tỉnh cũng có xây dựng kế hoạch 136 thực hiện hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do. Trong kế hoạch 136 của tỉnh cũng quy định 7 nhóm đối tượng, đối với thành phố hiện nay đang triển khai thực hiện rất quyết liệt. Đến thời điểm này thành phố cũng đã chỉ đạo các phường xã đã thống kê được khoảng 1.000 đối tượng lao động tự do với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Đã có tổng hợp gửi về Sở lao động trình UBND tỉnh phê duyệt, thành phố đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Phòng lao động phối hợp các phường xã triển khai tới ấp khu vực làm như thế nào chúng ta hỗ trợ kịp thời cho người dân trong đợt đại dịch này để giảm bớt một phần khó khăn cho người dân.