xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh kỳ vọng với đề án phát triển du lịch

Ngày 20-12-2021 - Lượt xem: 255

Vị Thanh có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn, với đặc trưng của miền du lịch sông nước. Thành phố đã xây dựng đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn 2030, để thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, du lịch đặc thù của địa phương.