xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24-05-2021 - Lượt xem: 62

Thành phố Vị Thanh đã hoàn thành tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Có 100%  cử tri trong danh sách niêm yết tham gia bầu cử. 100% phiếu bầu quốc hội đều hợp lệ. Bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 99,98% số phiếu bầu hợp lệ. Bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố số phiếu bầu hợp lệ đạt 99,98%, bầu đại biểu Hội đồng nhân dân phường xã, số phiếu bầu hợp lệ 99,60%.