xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh: trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ

Ngày 06-01-2022 - Lượt xem: 134

Ngày 06/01/2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh và xã Vị Tân đến nhà trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ đối với liệt sĩ Trần Văn Lượng – quê quán ở ấp 3A xã Vị Tân đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.