xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh: Đầu tư phát triển hạ tầng để xứng tầm tỉnh lỵ

Ngày 08-09-2022 - Lượt xem: 137

Cụ thể hóa quan điểm phát triển đô thị của tỉnh là “3 thành”, thành phố Vị Thanh đang mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang, cải tạo nâng cấp, từng bước phát triển đô thị theo hướng thông minh, thân thiện với môi trường hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.