xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh: Thu thuế tổng nguồn đạt hơn 79% dự toán

Ngày 06-10-2021 - Lượt xem: 39

Ngày 06/10/2021, Chi cục thuế khu vực I tổ chức sơ kết công tác thu thuế 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 3 tháng cuối năm 2021. Đến dự có ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Nguyễn Tấn Sơn Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh.

Trong 9 tháng qua thành phố Vị Thanh thực hiện tổng các nguồn thu thuế được hơn 84,5 tỷ đồng đạt trên 79% dự toán cả năm, so cùng kỳ năm 2020 giảm hơn 4,5%, tương đương trên 4 tỷ đồng. Trong đó 2 nguồn thu hoàn thành và vượt chỉ tiêu cả năm là tiền sử dụng đất thu được hơn 13,6 tỷ đồng đạt trên 261%, phí lệ phí thu được hơn 3,6 tỷ đồng đạt trên 100%, các nguồn thu còn lại thu đạt từ 52% đến trên 85%. Trong đó nguồn thu thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh có tỷ lệ thu thấp nhất.

Đối với các xã phường, ngoài đơn vị phường V thu vượt chỉ tiêu cả năm với mức thu đạt trên 157%, các địa phương còn lại có mức thu đạt từ 39% đến 91%, hai đơn vị thu đạt thấp nhất là xã Hỏa Tiến đạt hơn 39%, phường IV đạt hơn 55%.

Trong 9 tháng đầu năm mặc dù ngành thuế và các địa phương có nhiều nổ lực trong công tác thu hồi thuế nợ, tuy nhiên kết quả thu đạt chưa cao và giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp xin ngưng hoạt động ảnh hưởng đến nguồn thu thuế các loại, nhất là trong quý III/2021. Trước tình hình này trong 3 tháng còn lại của năm 2021, ngành thuế và các địa phương phấn đấu khắc phục khó khăn tập trung cho công tác thu hồi thuế nợ, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, chú trọng đến công tác giám sát việc kê khai, quản lý hộ kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra thuế, đẩy mạnh công tác đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế tổng nguồn và từng nguồn của năm 2021.