xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh: Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Ngày 04-10-2021 - Lượt xem: 100

Ngày 04/10/2021, Trung tâm Chính trị thành phố Vị Thanh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ và đảng ủy viên cơ sở. Ông Trần Quốc khởi – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Vị Thanh đến dự và triển khai nội dụng về công tác Đảng.

Ông Trần Quốc khởi – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Vị Thanh

 triển khai nội dung về Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ

          Thời gian học của lớp bồi dưỡng là 04 ngày với các nội dung về: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận và công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; Quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở; Bồi dưỡng công tác Đảng của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; đảm bảo quyền tự do dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế xã hội. Phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cơ sở.