xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành đoàn Vị Thanh hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Ngày 15-06-2022 - Lượt xem: 13

Từ đầu năm đến nay, Thành đoàn Vị Thanh luôn đồng hành cùng với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Thông qua việc phối hợp với ngành chức năng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 1.400 đoàn viên thanh niên, có hơn 800 đoàn viên thanh niên vào làm ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài thành phố.