xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thanh niên thành phố Vị Thanh sẳn sàng lên đường nhập ngũ

Ngày 15-02-2022 - Lượt xem: 97

Mùa tuyển quân năm 2022, thành phố Vị Thanh có 157 thanh niên đủ điều kiện nhận lệnh gọi nhập ngũ và 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện. Trong đó là đảng viên có 03 thanh niên, đoàn viên là 154 và trình độ chuyên môn kỹ thuật có 13 thanh niên.

Các thanh niên nhận phiếu khám sức khỏe tại hội trại

Để lễ giao nhận quân diễn ra đúng kế hoạch và luật định, 7 giờ 15/2 100% thanh niên đã tập trung tại Ban chỉ huy quân sự thành phố. Trước đó, ngày 14/2 tất cả thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đã có mặt đầy đủ tại Ban chỉ huy quân sự của 9/9 phường xã. Tại đây các tân binh sẽ được kiểm tra sức khỏe lần cuối, nhận quân trang, sinh hoạt hội trại.